Székhely
Bonyhád
Dombóvár
Paks
Szekszárd
Tamási


Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Központi oldala
KEZDŐLAP BEMUTATKOZÁS SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRHETŐSÉGEK

Főmenü

• Oktatási Hivatal Bázisintézménye
• Fenntartó adatai
• Fogadási idő, nyitvatartás
• Munkatársak
• Hírek, újdonságok
• Megyei Szakértői Bizottság
• Pályaválasztási Tanácsadás
• Hasznos információk
• Jó tudni!
• Felnőtt vizsgálatok
• Pályázatok
• Progamjaink, újak-régiek
• Sajtómegjelenéseink
• Videó edukáció
• Családbarát programok
• Felkészítő anyagok a vizsgálat előtt
• Olvasásra ajánljuk
• Érdekességek

Dokumentumok

Szervezeti és Működési Szabályzat

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM ALAP- ÉS FELÜLVIZSGÁLATHOZ

Felülvizsgálat kérő összesítő lap intézmények részére

5 éves kori státuszlap

Intézménykijelölési kérelem befogadó nyilatkozattal

Jelentkezési lap továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásra

Nyomtatvány utazási utalvány igényléséhez

TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

ÚTMUTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSHEZ

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató foglalkoztatottaknak

Közzétételi lista 2022

A pedagógiai munkát közvetlen segítők helyi értékelési szabályzata

EMMI- "Van_kihez_fordulnod"_program - Fővárosi_ped._szakszolg._szolgaltatasai

"Van kihez fordulnod"  - Karantén_utani_konzultáció

"Van kihez fordulnod" - Karanten_utani_konzultáció_intézményvezetőknek

"Van kihez fordulnod" - Tájékoztató_füzet

Szervezeti Működési Szabályzat 2021-22

TMPSZ Kréta Szabályzat

TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI TEVÉKENYSÉG ELJÁRÁSRENDJE 2022-2023-as tanév

Fotógaléria

• 2021 Baja, kirándulás
• Ozorai kirándulás - 2020
• 2019.06.24. Kirándulás
• Mi leszel, ha nagy leszel?-Rajzpályázat
• Garay János Általános Iskola és AMI 2017.04.12.
• Összes galéria »

Hírek, újdonságok

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 6770
Intézményi iktatószám: TK/160/HR/KOZINT/74-2/2023.


SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézménye
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Igazgató (magasabb vezető)
Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2023.
augusztus 16. - 2028. augusztus 15-ig szól.


Főiskola/egyetemi szintű pszichológus, gyógypedagógus, konduktor vagy gyógytestnevelő tanár
szakképzettség, továbbá pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógus
munkakörben szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlat, továbbá pszichológus megbízása
esetén klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola-, neuropszichológiai vagy tanácsadó
szakpszichológiai szakvizsga, gyógypedagógus és gyógytestnevelő tanár esetében pedagógus-
szakvizsga.


Az igazgató feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által
rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok
gyakorlása, a tagintézmény képviselete és döntéshozatal a tagintézmény működésével
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket és amely nem lehet ellentétes az intézményvezető hasonló
programjával,
- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló
okmányok másolata
- a pályázó pedagógiai szakszolgálati feladat ellátásra létesített pedagógus-munkakörben szerzett
legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
feltüntetésével,)
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint
annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
- a pályázó szakmai önéletrajza,
- a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez) ,
- a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal
kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7100
Szekszárd, Arany János utca 23-25.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő intézményi iktatószámot: (TK/160/HR/KOZINT/74-2/2023), valamint a borítékra
ráírni "PÁLYÁZAT-Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézménye igazgatói
beosztására". A pályázatot kettő azonos szövegű és mellékletű példányban (egy lefűzött, bekötött
és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni.
A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Brunnerné dr. Fandák Piroska
főosztályvezető nyújt, a +36 74/795-217 telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/szekszard honlapon
szerezhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi
erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Szekszárd
Álláshirdető szervezet bemutatása: Munkavégzés helye: Tolna Vármegye, 7100 Szekszárd,
Kinizsi utca 1.


Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
irányadó.


Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:
- Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Oktatás, tovább nem bontható,
A Tevékenységi kör (ellátandó feladatok)mező tartalmazza az erre vonatkozó
követelményeket.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
- pedagógiai szakszolgálati feladat ellátásra létesített pedagógus
munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat

- büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg
pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
- Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem


A pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.20. 23:59
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatról a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatója
dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.26. 23:59
A pályázati kiírás további közzétételének helye: http://tmpsz.hu/2023.03.20., továbbá
https://kk.gov.hu/szekszard/2023.03.20.
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.16.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.03.20.


A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Az állásra beérkezett pályázatok, alább megtekinthetőek:

/userfiles/files/Sz%C3%A9khely/Kir%C3%A1ly%20Gabriella.pdf


SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Főigazgató (magasabb vezető)
Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 16. - 2028. augusztus 15-ig szól.
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló
okmányok másolata,
- a pályázó pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógus-munkakörben
szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás
munkakör feltüntetésével),
- 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- a pályázó szakmai önéletrajza,
- a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
- a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a
pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
- a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat
esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási
okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik
részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel
(Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.
Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a belügyminiszter címére történő megküldésével (Szekszárdi
Tankerületi Központ, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: (TK/160/HR/KOZINT/66-1/2023),
valamint a borítékra ráírni "PÁLYÁZAT-Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói
beosztására". A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő
lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni.
A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Brunnerné dr. Fandák Piroska
főosztályvezető nyújt, a +36 74/795-217 telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/szekszard honlapon
szerezhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja:
oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi
erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
Általános (hivatali), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Szekszárd
Álláshirdető szervezet bemutatása: Pályázat kiírója: Belügyminiszter
Munkavégzés helye: Tolna Vármegye, 7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 9-11.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
irányadó.


A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.):
Egyetemi szintű, mesterfokozatú pszichológus szakképzettség és klinikai,
pedagógiai, óvoda- és iskola-, neuropszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai szakvizsga
vagy egyetemi szintű, mesterfokozatú gyógypedagógus szakképzettség és pedagógus-szakvizsga.

Feltételek, Előnyök


Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Cselekvőképesség


Elvárt végzettség/képesítés:
- Felsőfokú mesterképzés / osztatlan képzés (egyetemi), Oktatás, tovább
nem bontható, A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ mező
tartalmazza az erre vonatkozó követelményeket.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:


- pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógus-
munkakörben szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő,
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
- Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.22. 23:59
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatról a köznevelésért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.26. 23:59
A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://szekszard.tmpsz.hu/2023.02.20.,
továbbá https://kk.gov.hu/szekszard/2023.02.20.
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.16.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.02.20.


A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


Paksi Tagintézmény:


https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/6357 logopédus, határozott idejű


https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/6056 logopédus, határozatlan
idejű

Szekszárdi Tagintézmény:


https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/6770 igazgató (magasabb vezető)
határozott idejű - részletek feljebb

Tamási Tagintézmény:


https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/6363 pszichológus, határozatlan
idejű

OLDALTÉRKÉP Copyright © 2013 ptpszk.hu. Minden jog fenntartva. • Weboldal fejlesztő: impressive.hu Kft. • Dizájn: TuckyDesign